Struktura organizacyjna spółki

1.Pracownia USG – ul. Grodzka 47a, Krosno (kontrakt z NFZ + badania komercyjne)

2.Pracownia Kardiologiczna – ul. Grodzka 47a, Krosno (badania komercyjne)

3.Poradnia Chirurgii Onkologicznej – ul. Grodzka 47a, Krosno