Historia spółki

Spółka została zarejestrowana w dniu 8 stycznia 2004r początkowo pod nazwą Opieka Nocna sp. z o.o. Spółka rozpoczęła działalność pod nazwą Opieka Nocna sp. z o.o. (nazwa wiązała się z początkowym celem działalności spółki która powstała w celu świadczenia usług opieki w godzinach nocnych kontraktowanych przez NFZ). W czerwcu 2004r spółka zmieniła nazwę na POLMED sp. z o.o. Jednocześnie został zakupiony nowoczesny aparat ultrasonograficzny. W konsekwencji Spółka otwarła Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej w wynajętych pomieszczeniach od SPECMED sp. z o.o. Następną inwestycją był zakup zestawu do prób wysiłkowych (pracownia kardiologiczna). Do chwili obecnej spółka opanowała ok. 80% rynku komercyjnych usług ultrasonograficznych na terenie miasta Krosna. W latach 2007-2009 spółka kontraktowała dyżury lekarskie świadczone w krośnieńskim szpitalu im. Jana Pawła II.